Dėmesio!
 
 

Privatumo taisyklės

UAB „Generalinis platintojas“ (toliau - Bendrovė) įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą, kol naudojatės Loterijos sistema, pasiekiama internetu portale: http://www.lottofix.eu ši privatumo politika taikoma visai Loterijų sistemai. Prašome perskaityti visą Privatumo Politiką. Prašome nesinaudoti Bendrovės Loterijų sistema, jei nesutinkate su Privatumo politika. Siūlome kartais peržiūrėti Privatumo politiką, nes ji gali būti keičiama be išankstinio perspėjimo.

Asmeniniai duomenys
Šios Privatumo politikos tikslams terminas „Asmeniniai duomenys“ reikš Jūsų, kaip Žaidėjo, suteiktą informaciją ar duomenis, įskaitant nurodytus registracijoje ir vėliau Loterijos sistemoje ir/arba informaciją arba duomenis, kurie gali charakterizuoti, apibūdinti, būti siejami su/ar talpinti savyje, įskaitant ir bilietų pirkimo ar pinigų pavedimų operacijas, kai Žaidėjas naudojosi arba dalinai naudojosi Bendrovės Loterijų sistema.

Visi Jūsų pateikti duomenys, naudojantis Bendrovės paslaugomis, bus laikomi, saugomi ir tvarkomi. Saugomi bus tik Jūsų savanoriškai pateikti duomenys. Pažymėtina, kad Jums Bendrovei pateikus Asmeninius duomenis su tikslu iš Bendrovės gauti tam tikrą informaciją arba paslaugas, Bendrovė rinks ir saugos tuos Asmeninius duomenis tam, kad būtų įmanoma įvykdyti Jūsų pageidavimą. Bendrovė neteiks Jūsų Asmeninių duomenų jokiai trečiajai šaliai be Jūsų sutikimo, nebent tai būtų būtina, siekiant įvykdyti Jūsų pageidavimus. Bendrovė gali pasinaudoti Jūsų Asmeniniais duomenimis, norėdama atsakyti į Jūsų užklausas arba norėdama elektroniniu paštu informuoti Jus apie naujus produktus, paslaugas ar pasiūlymus. Jūs bet kada galite pareikalauti nustoti elektroniniu paštu siųsti tokią informaciją.

Asmeninių duomenų papildymas, keitimas ir naikinimas
Bendrovė savo sąnaudomis, savo iniciatyva arba Jūsų reikalavimu papildys, keis arba naikins bet kokią nepilną, netikslią ar pasenusią Asmeninę informaciją. Savo reikalavimus atlikti šias operacijas galite pateikti, susisiekdami su Bendrove žemiau pateiktais kontaktiniais adresais.

Saugumas
Bendrovė yra pasitelkusi priemones, ribojančias neleistiną priėjimą ir netinkamą Jūsų Asmeninių duomenų naudojimą. Visi Jūsų Bendrovei pateikti Asmeniniai duomenys yra konfidencialūs.

Kontaktai
Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų Privatumo politiką, pareikalauti, kad būtų atlikti pakeitimai Jūsų Asmeniniuose duomenyse ar išreikšti norą elektroniniu paštu daugiau nebegauti informacijos apie naujus produktus, paslaugas ir kitos susijusios informacijos, prašome susisiekti su mumis: info@lottofix.eu

 
 
Tik nuo 18+ Nebenoriu lošti Azartiniai lošimai gali sukelti priklausomybę. Jaunesniems nei 18 metų asmenims lošti draudžiama ir jie nedelsiant privalo palikti šį puslapį!